ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลิตงานวิจัย R2R ให้ก้าวไกล สร้างนักวิจัยให้ก้าวหน้า โดยวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา .๐๐ – ๑๗.๐ น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น