ภาพบรรยากาศพิธีบายศรีสู่ขวัญในงาน
“ GOOD BYE SENIOR FOR NURSE รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕”

ความคิดเห็น