การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตงานวิจัย r2r ให้ก้าวไกลสร้างนักวิจัยให้ก้าวหน้า ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 ตึก 15 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2566

ไฟล์แนบ

jpg การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตงานวิจัย r2r ให้ก้าวไกลสร้างนักวิจัยให้ก้าวหน้า

ขนาดไฟล์ 161 KB | จำนวนดาวน์โหลด 37 ครั้ง

jpg การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตงานวิจัย r2r ให้ก้าวไกลสร้างนักวิจัยให้ก้าวหน้า

ขนาดไฟล์ 258 KB | จำนวนดาวน์โหลด 41 ครั้ง

jpg การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตงานวิจัย r2r ให้ก้าวไกลสร้างนักวิจัยให้ก้าวหน้า

ขนาดไฟล์ 179 KB | จำนวนดาวน์โหลด 39 ครั้ง

jpg การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตงานวิจัย r2r ให้ก้าวไกลสร้างนักวิจัยให้ก้าวหน้า

ขนาดไฟล์ 177 KB | จำนวนดาวน์โหลด 39 ครั้ง

jpg การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตงานวิจัย r2r ให้ก้าวไกลสร้างนักวิจัยให้ก้าวหน้า

ขนาดไฟล์ 235 KB | จำนวนดาวน์โหลด 40 ครั้ง

jpg การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตงานวิจัย r2r ให้ก้าวไกลสร้างนักวิจัยให้ก้าวหน้า

ขนาดไฟล์ 258 KB | จำนวนดาวน์โหลด 38 ครั้ง

ความคิดเห็น