สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้อนรับประธานและคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือและฝ่ายจัดทุนการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในงานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

ความคิดเห็น