วันที่ 15-18 กันยายน 2565 เป็นคณะกรรมการส่วนกลางในการสาธิตและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตที่จบปี 2560-2562 ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น