เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2566 ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดการจัดสภาพแวดล้อมหัวข้อ ห้องเรียนหลังยุค “New Normal”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งผลงานการประกวดการจัดสภาพแวดล้อมในครั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ

ความคิดเห็น