รวมบทกวีคัดสรรในรายวิชาการประพันธ์ร้อยกรองไทย สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

เขียน: นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐๐ เล่ม)
ราคา ๑๒๙ บาท

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
ฟ้าสวยนะที่รัก.– บุรีรัมย์ : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๖๓. ๑๕๖ หน้า.

๑. กวีนิพนธ์ไทย. I. ชื่อเรื่อง.

ISBN 978-974-692-435-1

ไฟล์แนบ

pdf ขณะเช้า

ขนาดไฟล์ 39 KB | จำนวนดาวน์โหลด 147 ครั้ง

ความคิดเห็น