เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2565

 

ความคิดเห็น