เข้าร่วมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 25 ก.พ 2566 ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล

ความคิดเห็น