สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมงานโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้เด็ก ๆ ที่เป็นอนาคตของชาติ ได้รับความสนุกสนานพร้อมทำกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย

 

ความคิดเห็น