ร่วมให้กำลังใจและร่วมตอบคำถามการให้ความร่วมมือ พัฒนาในพื้นที่ เพื่อการันตีผลงาน ผู้ใหญ่ไกรวุฒิ ยาวิรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้ายกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง ในการประเมินและตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการ ในการประกวด ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด (ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ)

16 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

ความคิดเห็น