OLYMPUS DIGITAL CAMERA


จัดขึ่้นในวันที่ 4 มี.ค.66

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม
😀 กิจกรรม ร่วมเก็บขยะ ทางขึ้นเขา ปราสาท เขาปลายบัด 😀 ถวายสังฆทาน ทำความสะอาด กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ วัดเขาปลาดบัด เพื่อ ส่งเสริม ให้นักศึกษา ได้มีจิต อาสา ทำกิจกรรม ร่วมกัน

ความคิดเห็น