ประชุมสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง  26 ธันวาคม 2565

ความคิดเห็น