พิธีปิด “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 ” The 6th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2023 (BRICC Festival 2023) “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน ด้วยศาสตร์และศิลป์ของพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (The King’s Strength of the Land with Science and Art for Sustainable Development)  ณ เวทีราชภัฏภิรมย์

 

ความคิดเห็น