วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง อบรมถอดรหัสความลับของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของประเทศฟินแลนด์ที่การศึกษาดีที่สุดในโลก และ Kindiedays วิทยากรโดย Milla Mikkola CEO Kindiedays และอาจารย์สุธนันท์ นีเอเมล่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาไทยฟินแลนด์ (ออนไลน์)

ความคิดเห็น