เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น โดยบริษัท EBSCO ประจำปี 2566
🗓️ วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
⌚️09.30 – 12.00น.
📍ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น