รวมบทกวีคัดสรรในรายวิชาศิลปะการประพันธ์ สอนโดย อาจารย์ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

 

ชื่อหนังสือ : เราต่างเรียนรู้กันและกัน
เขียน : นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
ราคา : 129 บาท

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
เราต่างเรียนรู้กันและกัน. บุรีรัมย์: บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด, 2561.
180 หน้า. ภาพประกอบ
ISBN 978-974-692-417-7

ไฟล์แนบ

pdf เราต่างเรียนรู้กันและกัน

ขนาดไฟล์ 150 KB | จำนวนดาวน์โหลด 270 ครั้ง

ความคิดเห็น