บายศรีสู่ขวัญให้แก่รุ่นพี่ที่จะจบการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ วันที่ 4 มีนาคม 2566

 

ความคิดเห็น