นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

 

ความคิดเห็น