พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พร้อมทั้งพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU) และมหาวิทยาลัยบุลลาคัน สเตท (BulSu) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในวันศุกร์์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

ความคิดเห็น