วันที่ 24 มกราคม 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ ” Enhancing and Developing English Language Skills and Abilities for BRU Students and Personnel ”  โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนี้

🎉 นายธนโชติ แสนตื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประเภท Reading skill
🎉 นางสาวปุญชรัสมิ์ งามนิธิธนสุนทร นักศึกษาชันปีที่ 1 รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขันประเภท Listening skill

ความคิดเห็น