มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะครุศาสตร์ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น การแสดงบนเวที เล่นเกมส์ แจกของรางวัล

ความคิดเห็น