ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

วันที่ 13 มกราคม 2566  ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง จัดโดยศูนย์วิทยบริการ

ความคิดเห็น