หลวงปู่เหลือง” ถือเป็นเกจิอาจารย์องค์หนึ่งที่เจริญรอยตามครูบาอาจารย์ คือ การแน่วแน่กับการปฏิบัติภาวนาไม่เสื่อมคลาย อยู่อย่างสมถะ เรียบง่าย แทบไม่มีใครจำสมณศักดิ์ของท่านได้ เรียกกันแต่ว่า หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ด้วยวัย 95 ปี จึงนับได้ว่าท่านได้ดำรงธาตุขันธ์และวิถีชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกสมมตินี้อย่างสมถะและเรียบง่ายมากที่สุด จึงได้รับสมญานามว่าเป็น “พระอรหันต์เจ้าผู้ติดดิน” (https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2598938)

 

ความคิดเห็น