ภาษาอังกฤษแบบเข้าถึงง่าย

 

ในงานปฐมนิเทศที่ผ่านมา ทีม Happy English ได้มีโอกาสแนะนำกิจกรรม
ในนามของศูนย์ BRU Student Well-Being Center
และได้มีกิจกรรมเล็กๆ ร่วมกับนักศึกษาใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี
การแนะนำกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความมุ่งมั่นที่ทีมงานของเราตั้งใจมาตลอด
นั่นคือ เรียนรู้และฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับภาษาอังกฤษ

โดยผ่านกิจกรรมสบายๆ เช่นการร้องเพลง ทำการ์ด ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น
ตลอดระยะเวลา 1 ปีกว่าๆ ทีม Happy English
ได้จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
และสามารถเข้าถึงภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น
เช่น กิจกรรมคริสมาสต์ กิจกรรมฮาโลวีน กิจกรรมดูหนัง
โดยกิจกรรมเหล่านี้จะสอดแทรก
เรื่องของคำศัพท์ การฟังและการพูด อย่างเรียบง่าย และสนุก
เพื่อไม่ให้นักศึกษาประหม่า หรือกลัวที่จะพูด หรืออายที่ไม่รู้ 

ในปีการศึกษา 2565 นี้ ทาง Happy English
มีแผนที่จะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Happy Reading
และกิจกรรม Workshop
เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัย และเหมาะสมที่จะเรียนรู้ด้วยจิตใจที่ร่าเริงค่ะ

 

Happy English
อาจารย์ชนิตา  บุตรรัตนะ
อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร

อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส

รภาส

ความคิดเห็น