ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ความคิดเห็น