เข้าร่วมส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

  • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

 

  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ความคิดเห็น