พิธีรับหมวกและเข็มสถาบันของ นศ.ปี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง 18 พ.ย.2565.

ไฟล์แนบ

พิธีรับหมวกและเข็มสถาบันของ นศ.ปี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง 18 พ.ย.2565.
jpg พิธีรับหมวกและเข็มสถาบันของ นศ.ปี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง 18 พ.ย.2565.

ขนาดไฟล์ 121 KB | จำนวนดาวน์โหลด 64 ครั้ง

jpg พิธีรับหมวกและเข็มสถาบันของ นศ.ปี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง 18 พ.ย.2565.

ขนาดไฟล์ 61 KB | จำนวนดาวน์โหลด 51 ครั้ง

jpg พิธีรับหมวกและเข็มสถาบันของ นศ.ปี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง 18 พ.ย.2565.

ขนาดไฟล์ 59 KB | จำนวนดาวน์โหลด 55 ครั้ง

ความคิดเห็น