วันที่ 11 พ.ค. 2566 ร่วมทำบุญตักบาตรคณะครุศาสตร์ “ก้าวแรกนักศึกษาใหม่ รวมใจบ้านครุศาสตร์” ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น