วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 ร่วมกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น