ไฟล์แนบ

งาน open house BRU.9-10 พ.ย.65 เปิดบ้านคณะพยาบาลให้น้องๆที่สนใจอยากเป็นพยาบาลในอนาคต
เปิดบ้านคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
jpg งาน open house BRU.9-10 พ.ย.65 เปิดบ้านคณะพยาบาลให้น้องๆที่สนใจอยากเป็นพยาบาลในอนาคต

ขนาดไฟล์ 105 KB | จำนวนดาวน์โหลด 72 ครั้ง

jpg open house

ขนาดไฟล์ 81 KB | จำนวนดาวน์โหลด 69 ครั้ง

jpg 4

ขนาดไฟล์ 101 KB | จำนวนดาวน์โหลด 70 ครั้ง

ความคิดเห็น