วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดกิจกรรมลอยกระทง นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลนางนพมาศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย และกระทง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่นชมนักศึกษามาก

 

ความคิดเห็น