ไฟล์แนบ

7 พ.ย.65 ประชุมชี้แจงแผนการฝึกงานในแหล่งฝึกโรงพยาบาลชุมชน วอชา ป.รักษาโรคเบื้องต้นประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมชี้แจงร่วมกับแหล่งฝึกงานโรงพยาบาลชุมชน ในวิชาป.รักษาโรคฯ 2565
jpg 7 พ.ย.65 ประชุมชี้แจงแผนการฝึกงานในแหล่งฝึกโรงพยาบาลชุมชน วอชา ป.รักษาโรคเบื้องต้นประจำปีการศึกษา 2565

ขนาดไฟล์ 142 KB | จำนวนดาวน์โหลด 56 ครั้ง

jpg ประชุมชี้แจงร่วมกับแหล่งฝึกงานโรงพยาบาลชุมชน ในวิชาป.รักษาโรคฯ 2565

ขนาดไฟล์ 165 KB | จำนวนดาวน์โหลด 47 ครั้ง

ความคิดเห็น