รับรางวัลการประกวดการจัดทำเว็บไซต์ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
หลักการและเหตุผลประกวดเว็บไซต์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์และการประยุกต์ใช้ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน่าสนใจ  ประจำปี 2565

เกณฑ์การตัดสินคะแนน  ประเภท สาขา คณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน

ไฟล์แนบ

pdf 16213431436292_ประกาศผล

ขนาดไฟล์ 467 KB | จำนวนดาวน์โหลด 95 ครั้ง

About the author

การศึกษา ระดับอนุปริญญา: เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) ระดับปริญญาตรี: ภาษาอังกฤษ (คบ) ปริญญาตรี 2 ปี หลัง ตำแหน่งพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคิดเห็น