ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการดีๆ พัฒนาสมรรถนะทางภาษาจีน ให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรี 30 ชั่วโมง

วันเวลาการอบรม ทุกวันเสาร์ 6 ชั่งโมง

เริ่มอบรม วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

https://forms.gle/WPZwgusEUyw59G2s5

ความคิดเห็น