วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ได้ช่วยงานมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน สนับสนุนขบวนส่งโคมไฟ ให้กับ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกสกล ไกรรณภูมิผู้ประมูลได้ ประจำปี 2565  บำรุงศิลปวัฒนธรรมจีน และสนับสนุนขบวนแห่ส่งเจ้า

ความคิดเห็น