วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นพิธีกร ในงานประมูลวัตถุ สิ่งของมลคลของเจ้าพ่อหลักเมืองบุรีรัมย์ ในงานงิ้วบุรีรัมย์ 2565 สมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ณ โดมโรงเรียนฮั่วเคี้ยวบุรีรัมย์

ความคิดเห็น