ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่ยุคใหม่ (EdTex 2022)  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้นำผลงานของนักศึกษาจัดแสดงในงาน

ความคิดเห็น