วันสำคัญของวิชาชีพพยาบาลในทุก ๆ ปี เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติของวิชาชีพพยาบาล เช้าร่วมงานที่โรงพยาบาลบุรรีรัมย์ บ่ายร่วมงานที่โรบินสัน วันดีๆ ที่ภาคภูมิใจ นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมงานด้วยนะคะ

 

ความคิดเห็น