รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงพื้นบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับเยาวชน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม 2565” ทีมรมยะศิลป์ ถิ่นวนัมรุ้ง โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ความคิดเห็น