วันที่ 4 ตค 65 เวลา 15.30 น. ตรวจรับงานปรับปรุงประตูและหน้าต่างอาคารบรรณราชนครินทร์

ความคิดเห็น