วันที่ 15-18 กันยายน 2565 นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นหน่วยปฐมพยาบาลวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ข้าพเจ้าได้ทำงานอย่างทุ่มเท และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่บรรลุตามตามเป้าหมาย

 

ความคิดเห็น