เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดงานราตรีศรีราชพฤกษ์ 2564 กิจกรรมดี ๆ ที่ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมรับประทานอาหารและทำกิจกรรมร่วมกัน

ความคิดเห็น