เครื่องประดับและพวงกุญแจผ้าไหม จากโครงการ U2T for BCG ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์
สินค้าคัดสรรจากตำบลพระครู ภายใต้โครงการ U2T for BCG  วันที่ 15-18 กันยายนนี้ ณ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น