เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

 

ความคิดเห็น