ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยอย่างสม่ำเสมอ

ความคิดเห็น