วิทยากรอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หอมแดงและกระเทียม ณ เทศบาลตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

 

ความคิดเห็น