วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ได้ร่วมทำบุญตักบาตรคณะครุศาสตร์ “ก้าวแรกนักศึกษาใหม่ บ้านครุศาสตร์ร่วมใจ” ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น