คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย – ลาว ครั้งที่ 7 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยได้เชิญคณาจารย์ด้านสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม รับฟังการนำเสนอผลการวิจัยของประเทศไทย และ สปป.ลาว ทั้งในส่วนของนักวิชาการและการนำเสนอวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ใน สสป.ลาว

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และ ข้อความพูดว่า "REC REIVE LIVE ZOOM nrru. nrru.W.K W." อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "REC LIVE UHS Research on COVID- Implications for the Contror Prevention for Lao PDR Professor Mayfong Mayxay M.D., Ph.D Vice-Rector, University of Health Sciences Head of Field Research, Lao-Oxford-Mahosot Hospital- Wellcome TruÈt Research Unit (LOMWRU) Mayfong Mayxay's screen entiane, Lao PDR"

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความพูดว่า "Wuhan City in Hubei Province: 11th Biggest City in China, Population=11 31st Dec 2019: Chinese Health Authority reported some patients with unknown new coronavirus infection Uzbekistan Kyrgyzstan Virus: flights from Wuhan, Chir Afghanistan Pakistan Intemational31) China South Korea Japan SINGAPORE 831 Myanmar Thailand PhilippineSea lightrador24 Wildlife Market ©+FP Mayfong Mayxay's screen Bat soup"

ความคิดเห็น