วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่เรามีภารกิจแน่น คิวทองมาก เช้าประชุมห้องปฏิบัติการพยาบาล บ่ายวิพากษ์ข้อสอบ สอน และวิพากษ์ข้อสอบ เสร็จสิ้นภารกิจเวลา 19.54 น. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น